Faktiskt.se

Nu får vi ännu mer hjälp att förhålla oss kritiskt till information vi möter i media. Faktiskt.se är ett samarbete mellan DN, SR, SVT, SvD och KIT.

Syftet med deras gemensamma sajt är att bidra till en öppen, inkluderande och faktabaserad offentlig debatt.

faktiskt

Annonser

Skolbiliotek.malmo.se

På den här sidan kan du låna e-böcker, ljudböcker och strömmande filmer.

Du loggar in med din utb e-postadress och ditt vanliga lösenord.

skolbiltiotek.malmo.se

Som du kan se kommer du åt både NE och Landguiden via den här sidan fastän du är hemma!

Skolbibliotek.malmo.seinuti

Var kommer bilden ifrån?

Bildgranskning på dator:

Högerklicka på en bild på en webbplats (Chrome och Firefox)

Chrome

Högerklicka på en bild på en webbplats eller i sökresultaten.

Klicka på Sök på Google efter den här bilden.

En ny flik öppnas med sökresultaten.

Firefox

Klicka på tillägget Bildsökning.

Högerklicka på en bild på en webbplats eller i sökresultaten.

Klicka på Search Google with this image (sök på Google med den här bilden).

En ny flik öppnas med sökresultaten.

Omvänd bildsökning på mobilen eller surfplattan

Du kan söka efter bilder på Google som liknar de som visas i sökresultaten. Detta är möjligt i Chrome-appen (Android och iPhone eller iPad).

Gör en sökning med hjälp av Chrome-appen.

Tryck på bilden som du vill söka med så att en större version av den öppnas.

Tryck länge på bilden. Tryck på Sök på Google efter den här bilden.

Lathund källor

Källans trovärdighet bedöms utifrån:

  1. Utgivaren av informationen = vem?

Ansvarig för sidan och/eller skribentens bakgrund

  1. Syftet med informationen = varför?

Vilken vinkling finns? Vilket urval har gjorts?

  1. Korrekthet i fakta/information = vad?

          Jämförelse med två andra källor för att se om det finns överensstämmelse, dessa

          källor anges också med adress, datum klockslag eller med titel, isbnnr och tryckår.

Källans användbarhet bedöms utifrån:

  1. Är informationen begriplig för mig?
  2. Egen kunskap och källans sammanhang.

Källhänvisning:

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardsystemet består källhänvisningen av en författares efternamn följt av utgivningsår.

Alla källhänvisningar samlas i en referenslista i alfabetisk ordning längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här ska det finnas fullständig information om de källor du använt.

(Vilken Information som ska finnas med för olika typer av källor till referenslistor/källförteckningar finns under rubriken Referenslista längre ner.)

Källhänvisningen ska se ut på det sätt som innebär att källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (se exempel nedan).

EU:s uppbyggnad kan beskrivas i form av tre ”pelare”. Den första pelaren är den mest omfångsrika (Tallberg 2004, 65).

Källa med en författare (Nilsson 2010).

Källa med två eller tre författare(Fossum, Skantz och Katzeff 1997)

Källa med fyra eller fler författare.Om det finns fyra eller flera författare till samma bok skriver du i den löpande texten bara det första namnet och et al.(Johnson et al. 2001)

Referenslista:

När du skapar en källförteckning/litteraturlista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn/motsvarande.

Bok med en författare

Inkludera följande: Författarens efternamn, förnamn. Utgivningsår. Titel. Förlag

Exempel:

Bryman, Alan. 2008. Social research methods. Oxford University Press.

Bok med två eller flera författare

Fabozzi, Frank J., Modigliani, Franco och Jones, Frank J. 2010. Foundations of financial markets and institutions. Prentice Hall.

E-böcker

För böcker som du läst/laddat ner via ett bibliotek eller en bokhandel ska samma uppgifter finnas med som för tryckta böcker, se exempel ovan. På slutet lägger du till e-bok

Exempel:

Bowen, Natasha K. och Guo, Shenyang. 2012. Structural equation modeling. New York: Oxford University Press. E-bok.

Tidningsartikel

Inkludera följande: artikelförfattare. Utgivningsår. Artikeltitel. Tidning. Dag och månad för artikeln.

Exempel:

Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: ever-fatter kids: interview with James Rosen. Time. 14 mars.

Tidningsartikel på webben

Samma uppgifter som för en tryckt tidskriftsartikel ska med (se ovan) och URL samt åtkomstdatum som sätts inom parentes. Om den kompletta URL:en blir väldigt lång räcker med att uppge tidningens URL, exempelvis http://www.dn.se förutsatt att alla andra uppgifter är kompletta.

Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: ever-fatter kids: interview with James Rosen. Time. 14 mars. http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html (Hämtad 2001-07-14).

eller

Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: ever-fatter kids: interview with James Rosen. Time. 14 mars. http://www.time.com/ (Hämtad 2001-07-14).

Webbsidor, bloggar och twitter

För internetkällor inkludera i den mån det finns tillgängligt följande uppgifter: Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan/motsvarande uppdaterades. Dokumentets eller sidans titel. Webbplatsens titel eller ägare. Fullständig URL-adress (http://…),  (datum då du hämtade dokumentet/informationen från dess plats på nätet).

Samuelsson, Johan. 2012. Fasta kriterier för bedömning täcker inte in allt. Skolverket. http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning-och-betyg/summativ_bedomning/rapporter/fasta-kriterier-for-bedomning-tacker-inte-in-allt-1.187698 (Hämtad 2012-01-09).

Uppge dag och månad för blogginlägg och twittermeddelande, exempel:

Skagerlind, Malin. 2015. Tro inte det du läser. Forskarbloggen. [Blogg]. 8 april. http://blogg.umu.se/forskarbloggen/2015/04/tro-inte-det-du-laser/ (Hämtad 2015-08-14).

Fällström, Anders. 2015. Fewer topics in greater depth. #mathematics #Math Singapore math skills add up in the West http://cnb.cx/1M3BgPX. [Twitter]. 15 juli. https://twitter.com/hyperconvex/status/621212215006392320 (Hämtad 2015-08-14).

Uppslagsverk/lexikon

För referenser till en artikel i ett elektroniskt uppslagsverk inkludera om tillgängligt: artikelförfattare, utgivningsår, artikeltitel, uppslagsverkets titel; fullständig URL-adress (http://….), samt datum då du hämtade artikeln.

Exempel:

Kroksmark, Tomas, Marklund, Sixten och Selander, Staffan. [u.å.]. Didaktik. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/didaktik (Hämtad 2010-11-30).

Om artikelförfattare saknas skriv istället artikel-titeln först:

Pink Floyd. [u.å.]. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/pink-floyd (Hämtad 2010-11-30).