Free Rice

Öva på engelska glosor och hjälp FNs matprogram på samma gång!

http://freerice.com

Spelet drivs av United Nations World Food Programme och är ett sätt för dem att öka medvetenheten bland elever om matsituationen i världen men också att låta eleverna vara med och påverka den. För varje rätt svar doneras ett antal gram ris till World Food Programme.

Annonser

Dollar Street från Gapminder

Gapminder Dollar Street

Här visar Gapminder upp verkliga bilder på verkliga familjer och deras ekonomiska situation. Ett mycket pedagogiskt åskådliggörande av hur livsvillkoren skiljer sig åt mellan olika länder idag. Abstrakta siffror får här en konkret förankring.

Gå in och titta! Använd informationen som underlag i era landanalyser!