Källkritik för lärare

 Tryck på drop-listen under Källritik för att få länkar till olika sajter och dokument om källkritik och hur vi arbetar med det på Västra Hamnens skola.

 

Annonser