Mediatekets årshjul

Hösterminens start:

Registering och omregistrering av Chromebooks via Sierra

Se till att allla lärare kan använda MaApps och Classroom, individuell eller gruppvis handledning.

Källkritik i varje årskurs, workshops och fördjupningar efter behov  löpande under terminen.

Introduktion i Mediateket för nya klasser och elever.

 

Annonser